en | gr
en | gr

Καλοκαιρινός Διαγωνισμός trip.gr 2015

Διακοπές με …ένα κλικ!

Ο διαγωνισμός μόλις έληξε. Το όνομα της τυχερής νικήτριας είναι Gianna Sevastiadi.  Παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας. 

Ευχαριστούμε όλους για τις συμμετοχές σας.

 Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. 
Το trip.gr  σε συνεργασία με το Irianna Village Inn, κατάφερε να εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς την ευκαιρία για ένα υπέροχο τριήμερο στη μαγευτική Ιθάκη. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

1. Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook  (αν δεν έχετε ήδη κάνει)

2. Κάντε like στο post ή φωτογραφία του διαγωνισμού

3. Κάντε share(κοινοποίηση) του post 

έως τις 23/08/2015 και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός/ή που θα απολαύσει 2 διανυκτερεύσεις στο Irianna Village Inn, στα Πηλικάτα της Ιθάκης από 01/09/2015 έως 15/09/2015.

 

LIKE ΣΤΟ FACEBOOK

 

Όροι Διαγωνισμού

Το ηλεκτρονικό τουριστικό γραφείο trip.gr με έδρα την Πάτρα διεξάγει διαγωνισμό, ο οποίος θα υλοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.trip.gr υπό τους κάτωθι όρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 22/07/2015 έως 23/08/2015.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος άνω των 18 ετών αποδέχοντας  ανεπιφύλακτα τους υπάρχοντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Trip.gr καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς  ‘Α βαθμού.

Η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η εξής: Οποιοσδήποτε χρήστης του facebook θέλει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να κάνει like στην σελίδα και στη φωτογραφία του διαγωνισμού  καθώς και να κάνει share (κοινοποίηση) του αντίστοιχου post εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης του facebook έχει θέσει περιορισμούς στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του ωστε να μη φαίνονται τα likes που κάνει σε facebook σελίδες, το trip.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό καθώς δεν θα είναι ορατός ο λογαριασμός από τον οποίο έχει γίνει το like.

Μετά την λήξη του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με όλους τους συμμετέχοντες και ο νικητής και οι επιλαχόντες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook στις 24/8/2015.

Δώρο του διαγωνισμού είναι 2 διανυκτερεύσεις στο Irianna Village Inn στην Ιθάκη για την περίοδο του Σεπτεμβρίου από 01/09/2015 έως 15/09/2015.

Το δώρο δεν περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς.

Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές (Νικητής και Επιλαχόντες) σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

  • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του δώρου.
  • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη.
  •  σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχόντας.

Το Trip.gr και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρίες ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, ακυρώσεις, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την εκμετάλλευση/χρήση του Δώρου ή άλλες επιπτώσεις που έχει στον Νικητή η χρήση του Δώρου. Επίσης, το τrip.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού και της παράδοσης του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του τrip.gr παύει να υφίσταται. Τόσο το τrip.gr όσο και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρίες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Το Trip.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο δικτυακό τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Το Trip.gr διατηρεί το δικαίωμα επίσης στο να αποστέλνει νέα, προσφορές και μετά το πέρας του διαγωνισμού στα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail, facebook accounts) όσων έχουνε λάβει μέρος στον εκάστοτε διαγωνισμό.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στην σελιδα του διαγωνισμού.

Ο παραπάνω διαγωνισμός σε καμία περίπτωση, δεν υποστηρίζεται, προωθείτε ή συνδέται με την Εταιρεία Facebook.

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Πάτρας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.