en | gr
en | gr

Όροι Χρήσης

H ιστοσελίδα  www.trip.gr είναι ένα ηλεκτρονικό τουριστικό γραφείο διάθεσης ταξιδιωτικών προϊόντων (υπηρεσιών) μέσω του Διαδικτύου που διαχειρίζεται  η εταιρεία Α.Χρυσανθόπουλος – Ι.Αδαμόπουλος Ο.Ε., με έδρα στην Πάτρα, με ΜΗΤΕ: 04-14-E-60-00-00310-0-0, και με τον διακριτικό τίτλο «FERRY & YACHTING SERVICES».

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.trip.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Γενικοί όροι

Με τον όρο trip.gr εννοείται το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών που αποτελούν τους δικτυακούς συνδέσμους www.trip.gr & hotels.trip.gr
To trip.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της ιστοσελιδας, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει κρατήσεις τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Υπηρεσίες

To trip.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη διαθεσιμότητας  για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από την ιστοσελίδα , υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης αμέλειας To trip.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε τεχνικό προβλήμα, σφάλμα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών και των υπηρεσιών της.

Σε καμία περίπτωση το trip.gr ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών & υπηρεσιών στην ιστοσελίδα αυτή έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών & υπηρεσιών που διατίθενται στο trip.gr.
To trip.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων & υπηρεσιών του, αλλά καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

To trip.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες (τιμές, ημερομηνίες, προορισμούς, πρόγραμμα κλπ.) Είναι συχνές οι αλλαγές λόγω τροποποιήσεων από τους προμηθευτές- συνεργαζόμενες εταιρίες και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την ακρίβεια των εμφανιζόμενων πληροφοριών/υπηρεσιών.
Το trip.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες του

Επίσης τo trip.gr ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο trip.gr σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν ή τρίτους.

Οι χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στο trip.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

5. Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες  του trip.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, video, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του trip.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτής άδειας από το trip.gr ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών, φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στο trip.gr  είναι πιθανό να σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κλπ.) αυτά χρησιμοποιούνται για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης των χρηστών

7. Αγορά Προϊόντων & υπηρεσιών

Η πολιτική των τιμών των υπηρεσιών του trip.gr είναι ίδια σε όλα μας τα κανάλια διανομής της: καταστήματα, κατάλογοι, άλλες ιστοσελίδες. Ωστόσο σε επιλεγμένα προϊόντα δημιουργήσαμε προσφορές, όπου η τιμή τους στο trip.gr διαφέρει από τα υπόλοιπα κανάλια διανομής και ισχύει μόνο για αγορές μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
Επίσης σας συνιστούμε να επισκεφτείτε την ενότητα συχνές ερωτήσεις, οπού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς τουριστικών προϊόντων.

8. Ενημερωτικά e-mail / SMS / newsletters

Το trip.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ενημερωτικά email ή SMS  με υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του στους επισκέπτες / χρήστες του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletters, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.

Το trip.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους internet παρόχους  για την παράδοση τους.
Το trip.gr  χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αποστολή,αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters/sms.