en | gr
en | gr

Όροι Χρήσης

H ιστοσελίδα  www.trip.gr είναι ένα ηλεκτρονικό τουριστικό γραφείο διάθεσης ταξιδιωτικών προϊόντων (υπηρεσιών) μέσω του Διαδικτύου που διαχειρίζεται  η εταιρεία Α.Χρυσανθόπουλος Ε.Ε., με έδρα στην Πάτρα, με ΜΗΤΕ: 04-14-E-60-00-00310-0-0, και με τον διακριτικό τίτλο «FERRY & YACHTING SERVICES».

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.trip.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Γενικοί όροι

Με τον όρο trip.gr εννοείται το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών που αποτελούν τους δικτυακούς συνδέσμους www.trip.gr & hotels.trip.gr
To trip.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της ιστοσελιδας, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει κρατήσεις τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Υπηρεσίες

To trip.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη διαθεσιμότητας  για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από την ιστοσελίδα , υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης αμέλειας To trip.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε τεχνικό προβλήμα, σφάλμα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών και των υπηρεσιών της.

Σε καμία περίπτωση το trip.gr ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών & υπηρεσιών στην ιστοσελίδα αυτή έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών & υπηρεσιών που διατίθενται στο trip.gr.
To trip.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων & υπηρεσιών του, αλλά καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

To trip.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες (τιμές, ημερομηνίες, προορισμούς, πρόγραμμα κλπ.) Είναι συχνές οι αλλαγές λόγω τροποποιήσεων από τους προμηθευτές- συνεργαζόμενες εταιρίες και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την ακρίβεια των εμφανιζόμενων πληροφοριών/υπηρεσιών.
Το trip.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες του

Επίσης τo trip.gr ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο trip.gr σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν ή τρίτους.

Οι χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στο trip.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

5. Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες  του trip.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, video, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του trip.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτής άδειας από το trip.gr ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών, φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

6. Αγορά Προϊόντων & υπηρεσιών

Η πολιτική των τιμών των υπηρεσιών του trip.gr είναι ίδια σε όλα μας τα κανάλια διανομής της: καταστήματα, κατάλογοι, άλλες ιστοσελίδες. Ωστόσο σε επιλεγμένα προϊόντα δημιουργήσαμε προσφορές, όπου η τιμή τους στο trip.gr διαφέρει από τα υπόλοιπα κανάλια διανομής και ισχύει μόνο για αγορές μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
Επίσης σας συνιστούμε να επισκεφτείτε την ενότητα συχνές ερωτήσεις, οπού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς τουριστικών προϊόντων.

7. Ενημερωτικά e-mail / SMS / newsletters

Το trip.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ενημερωτικά email ή SMS  με υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του στους επισκέπτες / χρήστες του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletters, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site ή την διαγραφή που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε email που σας αποστέλουμε.

Το trip.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους internet παρόχους  για την παράδοση τους.
Το trip.gr  χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αποστολή,αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η πλοήγηση στο trip.gr είναι ελεύθερη για όλους τους χρήστες χωρίς να απαιτείται προηγουμένως δήλωση των προσωπικών δεδομένων τους.

Η δήλωση κάποιων προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) κρίνεται απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει αποκτήσει κάποια υπηρεσία της ιστοσελίδας, προκειμένου να μπορεί να δεσμεύσει κάποια κράτηση – προσφορά ή να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για κάποιο τουριστικό προιόν.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην εξασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και η χρήση τους γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους , την σχετική νομοθεσία (Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006) για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την τροποποίηση του Ν.2472/1997) , καθώς και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Το trip.gr ζητά μόνο τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε ο χρήστης να συμμετάσχει με απόλυτη επιτυχία στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και να απολαύσει τα πακέτα διακοπών και τις προσφορές που αναρτώνται σε αυτήν.

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Φόρμα Επικοινωνίας:
Με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνοματεπώνυμο , η διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας οργανισμού, προκειμένου να αποθηκευτούν και να σας απαντήσουμε στο αίτημα σας.

Κράτηση:
Με την συμπλήρωση της φόρμας κράτησης, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνοματεπώνυμο , η διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας οργανισμού, προκειμένου να αποθηκευτούν και να σας απαντήσουμε στο αίτημα σας.

IP Διευθύνσεις:
Με σκοπό την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καταγράφεται η IP διεύθυνση της σύνδεσης του στον ιστότοπο, ο χρόνος καθώς και τα στοιχεία για τα οποία έδωσε τη συναίνεσή του. Επίσης το trip.gr αξιοποιεί την διεύθυνση IP για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων (Google Analytics) και την ασφάλεια της (αποκλεισμό επιθέσεων spam/hackers).

Newsletter:
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα εγγραφεί στο newsletter της ιστοσελίδας και να λαμβάνει ενημερώσεις (πχ newsletter), νέα ή προσφορές που λαμβάνουν χώρα στον παρόντα δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να δηλώσει μόνο τη διεύθυνση email του. Για την αποστολή των newsletters το trip.gr χρησιμοποιεί πλατφόρμα συνεργατών (MailChimp). Το email του χρήστη διατηρείται μέσα στην πλατφόρμα αποστολής των email έως ότου ο ίδιος επιλέξει να διαγραφεί από την λίστα.

To trip.gr δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει κατόπιν σαφούς ενημέρωσης και συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων, για συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένη διάρκεια και με ασφάλεια.

Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται για όσο καιρό διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη, και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση, αναλόγως και με τη φύση του θέματος.

Σεβόμενο τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών του, το trip.gr δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον και εφόσον αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία τις αρμόδιες αρχές (νόμιμο αίτημα δικαστικών, αστυνομικών ή άλλων διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις).

Ο χρήστης έχει στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής τους εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός Επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητά τους και δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω Επεξεργασία, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα του αναγνωρίζει ο Νόμος. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Η ανάκληση γίνεται με απλή δήλωση ηλεκτρονικά με αποστολή email στο info@trip.gr

To trip.gr έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), προς τον οποίο o χρήστης μπορεί να απευθύνεται για άσκηση των δικαιωμάτων του, τον κ. Χρυσανθόπουλο, Τηλέφωνο: (+30) 2610 455900, email: info@trip.gr.

9. Cookies

Το trip.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα να λειτουργούν ομαλά και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες.

Τα Cookies επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη καθώς και την αναγνώριση χρηστών/μελών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, ενώ παράλληλα συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Η σελίδα μας για τη λειτουργία της χρησιμοποιεί τα εξής cookies:

– Αναγκαία cookies για τη λειτουργία της, όπως για την επιλογή κουπονιών , σύνδεση χρήστη και άλλων επιλογών του χρήστη, τα οποία έχουν ισχύ μόνο για την κάθε συνεδρία (session cookies)

– Cookies τα οποία έχουν τεθεί από την υπηρεσία Google Analytics για τη δημιουργία στατιστικών επισκεψιμότητας και κάποια από αυτά είναι μόνιμα, για την αναγνώριση επόμενων επισκέψεων